กิจกรรมเพื่อสังคม

  บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด มุ่งมั่นตอบแทนสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ที่จำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา "บ้านราชาวดีชาย" ในวันที่ 22 มีนาคม 2557